Logo

Novih 65 miliona pomoći Evropske unije

Kao odgovor na teške poplave koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, EU nastavlja da pruža pomoć u borbi sa posljedicama ove elementarne nepogode. Pored do sada upućene hitne humanitarne pomoći, Evropska komisija je u utorak izdvojila dodatnih 65 miliona eura za saniranje posljedica nezapamćenih poplava.

Od tog iznosa, 3 miliona je izdvojeno za humanitarnu pomoć najugroženijima u obje zemlje, i to za njihove najhitnije potrebe, naročito za prehrambene artikle, zdravstvenu zaštitu i sredstva za čišćenje, prvu pomoć i zbrinjavanje. Prioritet predstavlja snabdijevanje zdravstveno ispravnom vodom za piće i osnovnim hitno potrebnim artiklima kao što su: ćebad, madraci, kreveti, posteljina i aparati i sredstva, kao što su isušivači vlage radi saniranja oštećenih kuća. Ove sredstva biće upućena preko Crvenog krsta /Crvenog polumjeseca i ostalih partnerskih organizacija na terenu.

Preostali iznos od 62 miliona eura izdvojen je za obnovu i humanitarne potrebe u pogođenim područjima u kratkoročnom i srednjoročnom periodu. Ova sredstva su preraspodijeljena iz ranijih programa koji se finansiraju iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Sredstva će biti na raspolaganju krajem juna kao pomoć za javnu infrastrukturu, kao što su škole i službe socijalne zaštite, i nabavku osnovnih sredstava za preduzeća i poljoprivredna gazdinstva sa ciljem ponovnog pokretanja djelatnosti.

Pored toga, program IPA 2013. obuhvatiće i poziv za podnošenje prijedloga u visini od 2 miliona eura, koji će biti objavljen u junu mjesecu kao pomoć kod uvođenja modula za odgovor na poplave u skladu sa mehanizmom civilne zaštite EU.

U saopštenju se navodi da je EU „opredijeljena da nastavi sa pružanjem pomoći i u srednjoročnom i  dugoročnom periodu novim IPA sredstvima koja će biti izdvojena za period 2014-2020.“ Tačan djelokrug i iznos biće utvrđeni na osnovu sveobuhvante procjene potreba koja se očekuje u predstojećim sedmicama kako bi sredstva bila raspoloživa objema zemljama tokom ljeta. Evropska komisija radi sa pogođenim zemljama i u tijesnoj koordinaciji sa međunarodnim finansijskim institucijama (IFI) na procjeni tačnih potreba i utvrđivanju najboljih instrumenata i finansijske podrške. Na toj osnovi, EU će mobilisati dodatna IPA sredstva kao pomoć u obnovi infrastrukture i unapređenju upravljanja rijekama i rizikom od poplava, između ostalog i sa regionalnog stanovišta. Time će se omogućiti bolje predviđanje i saniranje rizika i poboljšati mehanizam civilne zaštite u slučaju elementarnih nepogoda.

U okviru namjenskog instrumenta EU za doprinos stabilnosti i miru (IcSP, bivši Instrument za stabilnost) već se izdvaja ciljana podrška, uz pomoć stručnjaka na procjeni potreba. U okviru ovog instrumenta, takođe će biti izdvojena dodatna sredstva za rješavanje problema mina u Bosni i Hercegovini „koje je od najvećeg značaja.“

Humantarnu pomoć Bosni i Hercegovini i Srbiji u iznosu od 3 miliona eura do sada su uputile  22 države članice EU putem Mehanizma civilne zaštite EU.

Copyright © 1997-2014 Zekerijah Smajic. Powered by cybercell.co